Prevádzkareň



Rainsmarts, s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2608/35
05801 Poprad


: +421905339461
: info@obchodit.sk

Sídlo



Rainsmarts, s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2608/35
058 01 Poprad 1

: 52007146
: 2120871434
: SK2120871434


Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96